Hostingové programy Webnito

FAQ - Často kladené otázky

Čo je doména?

V jednoduchosti povedané, pomenovaná doména je adresa používaná na identifikáciu a lokalizáciu počítačov v internetovej sieti. Pre región Slovenska má príponu .sk. Správcom slovenských domén je spoločnosť SK-NIC.

Kto je registrátor domén?

Registrátor domén registruje pre zákazníka doménu u správcu domény. Registrátor je medzičlánok medzi zákazníkom a správcom slovenských domén, spoločnosťou SK-NIC. Pokiaľ máte u nás registrovanú doménu, sme Vašim registrátorom. To či sme Vašim registrátorom, môžete zistiť na stránke správcu slovenských domén, spoločnosti SK-NIC - stačí v pravom paneli zadať meno Vašej domény. Pokiaľ doména existuje, zobrazí sa Vám výpis o stave, platnosti a registrátorovi Vašej domény.

Ešte nemám doménu. Ako si ju zaregistrujem?

Pokiaľ ešte nie ste registrovaný v systéme správcu slovenských domén spoločnosti SK-NIC, najprv sa musíte zaregistrovať TU, v ľavom menu prvá položka F1 - Žiad. o štatút užívatela [T], pričom v položke "Oprávnení registrátori" uvediete náš kód registrátora ABSO-0003 (abso-nulu-nula-nula-tri). Vyplnený formulár odošlete, ukáže sa Vám návrh rámcovej zmluvy, ktorý si vytlačíte, podpíšete a pošlete s potrebnými dokumentami poštou do SK-NIC.

Potrebné dokumenty, ktoré potrebujete pripojiť k návrhu rámcovej zmluvy sú tieto:

v prípade fyzickej osoby - nepodnikateľa: čestné vyhlásenie, že máte min. 18 rokov a občiansto Slovenskej Republiky

v prípade fyzickej osoby - podnikateľa: kópia živnostenského listu - jeho úradne overenou kópiou - kópia bez overenia postačí, ak je možné si údaje okamžite overit z internetových stránok verejných registrov vedených štátnymi orgánmi, resp. orgánmi štátnej správy)

v prípade právnickej osoby - kópia výpisu z obchodného registra - jeho úradne overenú kópiu - kópia bez overenia postačí, ak je možné si údaje okamžite overiť z internetových stránok verejných registrov vedených štátnymi orgánmi, resp. orgánmi štátnej správy, alebo iný doklad o svojom vzniku a existencii.

Potrebný popis dokumentov nájdete v SK-NIC Pravidlá, odsek 3 Rámcová zmluva, viac informácií nájdete aj vo FAQ na SK-NIC. Po úspešnej registrácii nám dôjde o tom oznámenie od správcu slovenských domén, že sme Váš registrátor. Zároveň sa už môžete registrovať do nášho systému na správu hostingov a domén a pridať si do systému Vašu novú doménu a hosting. E-mailom Vám zároveň dôjde výzva na úhradu za doménu a hostingový program.


Mám už doménu, som registrovaný v SK-NIC, pričom už mám iného registrátora,
ale chcem, aby ste vy bol môj registrátor. Čo mám urobit pre zmenu registrátora ?

Pokiaľ chcete zmeniť registrátora, musíte nám poslať jednoduchú žiadosť o zmenu registrátora, stačí aj e-mailom, z nášho kontaktného formulára (sekcia KONTAKT), na základe tejto Vašej žiadosti Vám zašleme tlačivo na zmenu registrátora. Nezabudnite uviesť na seba kontakt. Formulár vypíšete a zašlete do SK-NIC, zároveň sa zaregistrujte do nášho systému na správu hostingov a domén a môžete si pridať do systému Vašu novú doménu a hosting. Po úspešnom zadaní Vášho nového hostingu Vám e-mailom dôjde výzva na úhradu za doménu a hostingový program.

Platí sa za doménu?

Áno, za slovenské domény sa platí ročný poplatok, ktorý sa platí registrátorovi a ten tento poplatok prevedie správcovi slovenských domén, spoločnosťi SK-NIC, ktorý následne po prijatí platby aktivuje, alebo predĺži doménu. Váš registrátor domény Vám može doménu faktúrovať v samostatnej faktúre. Viac o doménach nájdete tiež na stránke správcu .sk domény SK-NIC.

Čo je hosting?

Hosting je úložné miesto na serveri spoločnosti, ktorá Vám poskytuje hostingové služby. Je to samostatná časť, oddelená od domén, ktorá môže byť fakturovaná na samostatnej faktúre. Hosting je vlastne predplatené miesto, kde môžete umiestniť Vašu webovú prezentáciu, internetový obchod a pod. Zvyčajne súčasťou poskytovaného hostingu je poskytovanie emailových schránok, databáz atď. - tieto služby sa líšia od poskytovateľa hostingu a jeho hostingových programov.

Platí sa za hosting u ABSolution s.r.o.?

Áno, u našej spoločnosti sa za hosting platí, podľa zvoleného programu, pokiaľ platnosť Vašej domény je iná, ako platnosť Vášho hostingu, tieto platby môžu byť rozdelené na dve samostatné faktúry. Cenník hostingových programov najdete TU.

Existujú aj neplatené hostingové služby?

Áno, ale pri neplatených hostingových službách nie je poväčšinou poskytovaný žiadna podpora, sú obmedzované trafficom a pod. Pokiaľ chcete mať firemnú prezentáciu, takéto riešenie Vášho hostingu Vám neodporúčame.

Čo je traffic?

Traffic je súmárna veľkosť prenesených a odoslaných dát z vášho hostingu. V našich hostingových programoch traffic nie je určený.

Potrebujem vytvoriť firemnú prezentáciu, viete mi to zabezpečiť? Aká bude jej cena?

Áno, vieme Vám to zabezpečiť. Cena je veľmi individuálna, všetko záleží na tom, čo všetko potrebujete. Preto sa cena nedá paušalizovať. Orientačnú cenu Vám vieme poskytnúť po Vašej špecifikácii, resp. zašleme Vám dotazník a na základe Vašich odpovedí Vám vieme vypočítať cenu.

PARTNERI:

OnlineZoznam.sk | Webdizajn | Webhosting | MarkeThink